CEMENTUM

Udržitelné betonové výrobky

Společnost CEMENTUM se zabývá výrobou udržitelných betonových výrobků s důrazem na design a maximální využitím druhotných surovin. Cílem společnosti je snížení environmentálních dopadů betonových výrobků a úspora přírodních zdrojů. Ve výrobcích je využito 100% náhrady přírodního kameniva recyklovanou stavební a demoliční sutí, což společně se svým nekonečným recyklačním cyklem naplňuje principy oběhového hospodářství a přispívá ke snížení emisí CO2.

Výrobky společnosti CEMENTUM jsou vyrobeny z betonu se 100% obsahem recyklovaného kameniva. K výrobě je využíván veškerý inertní materiál, cihly, beton, keramika, střešní tašky atd., které po úpravě povrchu dají výrobku jedinečný vzhled a strukturu a plně nahrazují přírodní kamenivo v betonových výrobcích.

Betonový svícen

Betonové výrobky dosahují stejných užitných parametrů jako výrobky z přírodních zdrojů a díky jejich odolnosti vůči klimatickým vlivům je možné je použít v interiéru i exteriéru.

Dárkové předměty a betonové výrobky do interiéru

Náš designérský tým je připraven navrhnout na základě požadavků klienta dárkový produkt na míru s logem společnosti.  Vždy věnujeme pozornost malým detailům a každému z našich produktů z recyklovaného kameniva dáváme novou jedinečnou tvář a účel.

Městské mobiliáře

 V rámci spolupráce s municipalitami nabízíme výrobu udržitelných betonových výrobků, ve kterých je možné zpracovat stavební a demoliční suť vzniklou v příslušné obci. Po ukončení životnosti betonových výrobků je možné je dále stejným postupem zpracovat pro výrobu nových prvků. U betonových výrobků určených k osázení zelení nabízíme řešení na klíč, včetně dodání vhodných rostlin a substrátů pro zajištění správné výživy rostlin a minimalizaci nákladů na údržbu.

Komerční prostory a developerské projekty

Dodáváme betonové výrobky z recyklovaného kameniva do interiéru, venkovních teras a veřejných prostranství. V rámci developerského projektu nebo rekonstrukcí komerčních objektů využíváme inertních odpadů, který nahrazují přírodní kamenivo a písek, k výrobě různých betonových výrobků ve spolupráci s designéry a architekty.