Produkty/e-shop

Výrobky společnosti Cementum jsou vyrobeny z betonu, ve kterém je přírodní kamenivo plně nahrazeno recyklovanou stavební a demoliční sutí.

K výrobě je využíván veškerý inertní materiál – cihly, beton, keramika, střešní tašky atd., který po povrchové úpravě dává výrobkům jedinečný vzhled. Betonové výrobky dosahují stejných užitných parametrů jako výrobky z přírodních zdrojů a díky jejich odolnosti vůči klimatickým vlivům jsou použitelné v interiéru i exteriéru.

Ke každému z našich výrobků uvádíme zdroj materiálu, množství ušetřených přírodních zdrojů a snížení uhlíkové stopy oproti konvenčnímu betonu

Výrobní materiál

Složení recyklovaného kameniva:
starý beton, cihly, keramika, tašky, sanitární produkty, sklo a další