Udržitelné betonové výrobky ze stavební a demoliční suti

Opakovatelný recyklační cyklus naplňuje principy oběhového hospodářství

Náhradou přírodního kameniva šetříme přírodní zdroje

Recyklací starého betonu snižujeme emise CO2

Naše betonové výrobky jsou opakovaně recyklovatelné

Stejné technické parametry jako betony z přírodních zdrojů

co je pro nás důležité

Podílíme se na snižování environmentálního dopadu betonových výrobků a úspoře přírodních zdrojů.

co je pro nás důležité

Vyrábíme designové výrobky z udržitelného betonu se 100% obsahem recyklovaného kameniva.

co umíme vyrobit?

01

Designové doplňky do interiéru

02

Městský mobiliář

03

Květináče

04

Dárkové předměty

Designové výrobky
z udržitelného betonu

Designové výrobky
z udržitelného betonu

Designové výrobky
z udržitelného betonu

Designové výrobky
z udržitelného betonu

Designové výrobky
z udržitelného betonu