Cementum

Společnost Cementum se zabývá výrobou udržitelných betonových produktů s důrazem na design a maximální využití druhotných surovin. Cílem společnosti je snížení environmentálních dopadů betonových výrobků a úspora přírodních zdrojů. Ve výrobcích je využito plné náhrady přírodního kameniva recyklovanou stavební a demoliční sutí, což společně se svým opakovatelným recyklačním cyklem naplňuje principy oběhového hospodářství a přispívá ke snížení emisí CO2.

Ke každému z našich výrobků uvádíme zdroj materiálu, počítáme množství ušetřených přírodních zdrojů a snížení uhlíkové stopy oproti konvenčnímu betonu

Zelené budovy

Naše produkty přispívají k hodnocení budov LEED a BREEAM, které kladou důraz na efektivitu a životní́ prostředí́.

Udržitelné výrobky

Produkty neobsahují žádné přírodní kamenivo a mají opakovatelný recyklační cyklus.

RECYKLACE

Pro naše produkty využíváme veškerých inertních odpadů z stavebních a demoličních sutí.

DEMOLICE / REKONSTRUKCE

Spolupracujeme s kraji, městskými municipalitami, architekty i developery na maximálním využití stavebního a demoličního odpadu v lokálních stavebních projektech.

design

Designerský tým využívá pro přípravu modelů digitální technologie, 3D tisk a generativní design.

materiál

Naše produkty obsahují 100 % recyklovaného kameniva (cihla, beton, keramika, střešní tašky, sanitární produkty) a dosahují stejných užitných vlastností jako konvenční betony .

Komerční prostory
Developerské projekty
Průmyslové parky

Dodáváme betonové výrobky z recyklovaného kameniva do interiérů, venkovních teras a veřejných prostranství.

V rámci developerského projektu jsme schopni zpracovat stavení odpad z demolic nebo rekonstrukcí, který pak nahrazuje přírodní kamenivo v betonových výrobcích.

Do průmyslových parků nabízíme květináče velkých rozměrů, včetně betonových laviček, betonových zátarasů a dalších výrobků na zakázku.

Dárkové předměty
Výrobky do interiéru

Náš designérský tým je připraven navrhnout na základě požadavků klienta dárkový produkt na míru s logem vaší společnosti.

Městský mobiliář

U městských mobiliářů nabízíme lavičky, květináče, odpadkové koše, betonové stojany na kola a další. Pro výrobu využíváme maximální množství různých materiálů ze stavebního a demoličního odpadu.

Vyrábíme různé velikosti květináčů, betonových laviček a dalšího městského mobiliáře na zakázku. Dáváme městským mobiliářům jedinečný design a využití maximálního množství recyklovaných odpadů je pro nás prioritou.

V rámci městských a developerských projektů jsme schopni zajistit kompletní dodávku na míru, od designových betonových květináčů, kvalitního substrátu z kompostu, až po návrh a výsadbu květin dle místních podmínek a požadavků zákazníka.